henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Styrelsen består av

Ordförande:           Robert Brodin

Kassör:                    Lena Jonsson

Sekreterare:           Mariette Torstensson

Ledamot:                Martin Reteike

Ledamot:               Bo Engelbrektsson

Suppleant:             Claes Samuelsson

Suppleant:              Vakant

 

Revisorer:               Carina Joling

                                  Helena Borgström

Revisorsuppleant: Sofia Hygrell