henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik


Årsmöte 26 mars kl:19.00, Varvsvägen 1, (FdNajad) Henån

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 feb.

Vi mailar en bekräftelse då vi mottagit motionen.