top of page

Henåns vägförening

Vid grävning, trädfällning, byggnation, mm eller något annat som kan komma att riskera skada på våra ytor som ligger inom vårt ansvarsområde, så måste ni kontakta vägföreningen först. Detta för att vi ska tillsammans kunna hitta en bra lösning, så att vi får ett bra resultat av jobbet tillsammans.

Anmälan:

Ni gör anmälan till henans­-vag@hotmail.com, handläggningstiden är ca 1-3 veckor.

Om ni vill ha en snabbare handläggningstid tex om det är vid akuta arbeten, ring till ordföranden 070 2947025 ( inget arbete är mer akut än att man hinner ringa).

Syn av plats:

Vi kommer tillsammans syna av området före arbetet startar och ni kommer få instruktioner av oss hur det ska återställas.

Tid:

Vi kommer att säkerställa att arbete även sker vi rätt årstid så att återställningen blir med bästa resultat.

Fakturering/Garanti

Om ovanstående instruktioner inte följs så det skulle medföra en kostnad för vägförening kommer detta att faktureras till utföraren.

Om det inte återställs korrekt kommer vägförening att återställa på utförarens bekostnad.

Efter en godkänd återställning är garantitiden 5 år.

Kontakt:

Vi ser gärna att ni kontaktar oss en gång för mycket, vi är nämligen rädda om våra vägar och gångvägar samt grönytor.

bottom of page