top of page

Årsmöte var 7 mars 2023 kl 19:00 inom Najads kontor, Varvsvägen 1.
  

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast feb 2024.

Kontakta oss på mail för tillgång till handlingar. 
E-post: henans.vag@gmail.com

Riktlinjer för antal andelar för olika fastigheter. Antagna på årsmöte 2022:
Regler-2022

bottom of page