henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Fakturor för vägavgift skickas ut under april månad och förfaller 15 maj.


Har ni frågor om gatubelysning, vänligen kontakta Orust Kommun.

Henåns Vägförening har ingen delaktighet i gatubelysningen.


För debitering följer vi Lantmäteriets uppgifter av andelstal. Alla delägare betalar sin del av fastighetens avgift.