henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Ny Mail adress: [email protected]

Har ni skickat mail efter 19/6 och inte hört av oss, vänligen maila oss igen. Vi har haft problem med mailen efter detta datum.


Har ni frågor om gatubelysning, vänligen kontakta Orust Kommun.

Henåns Vägförening har ingen delaktighet i gatubelysningen.


För debitering följer vi Lantmäteriets uppgifter av andelstal. Alla delägare betalar sin del av fastighetens avgift.