henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Fakturor för vägavgift skickades ut under april månad.


Har ni frågor om gatubelysning, vänligen kontakta Orust Kommun.

Henåns Vägförening har ingen delaktighet i gatubelysningen.


För debitering följer vi Lantmäteriets uppgifter av andelstal. Alla delägare betalar sin del av fastighetens avgift.