henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Välkomna till Henåns Vägförenings Årsmöte den 26 mars 2019

 kl: 19.00, varvsvägen 1, Henåns industriområde. (Fd Najad)

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 feb.

Vi mailar en bekräftelse då vi mottagit motionen.


För debitering följer vi Lantmäteriets uppgifter av andelstal. Alla delägare betalar sin del av fastighetens avgift.