henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Styrelsen består av

Ordförande:           Robert Brodin

Kassör:                    Lena Jonsson

Sekreterare:           Mariette Torstensson

Ledamot:                Martin Reteike

Ledamot:                Claes Samuelsson

Suppleant:             

Suppleant:              

 

Revisorer:               Carina Joling

                                  Helena Borgström

Revisorsuppleant: Sofia Hygrell