henansvagforening.com

Klicka här för att redigera underrubrik

Styrelsen består av

Ordförande:           Robert Brodin

Kassör:                    Jenny Hermansson

Sekreterare:           Mariette Torstensson

Ledamot:                Martin Reteike

Ledamot:                

Suppleant:              Claes Samuelsson

Suppleant:              Lena Jonsson

 

Revisorer:               Carina Joling

                                  Helena Borgström

Revisorsuppleant: Sofia Hygrell